Søk i hele morgenbladets arkiv

221 treff for "alderdom"

Det farlige er at evig liv ikke lenger er en infantil drøm om det himmelske paradis. 

Pandemien kan gi sykehjemsmedisin høyere status, mener Ina Rimberg.

Linn-Heidi Lunde avsporer debatten om alderdom, skriver Runar Bakken.

Vi må legge til rette for politisk aktivisme, ikke navlebeskuing. 

Kroppen er som et tre vi i alderdommen korsfestes til, skriver Runar Bakken. 

De gamle har fått nok. Kampen mot alderismen har begynt.

På hagebordet: Pandemien er en sjanse til å forsone oss med døden, mener filosof Kaja Melsom.

Performance-poeten Koleka Putuma er en av forfatterne du kan møte under Bergen internasjonale litteraturfestival.

Det er liksom ikke så farlig med de gamle, skriver Runar Bakken. 

Mediene forsterker følelsen av usikkerhet i møte med en pandemi, skriver Espen Ytreberg.