Søk i hele morgenbladets arkiv

137 treff for "andreas-e-masvie"

Det står ingen steder i kommentaren at «mor» skal erstattes av «fødeforelder», skriver Andreas Masvie.

De som vil ha dødshjelp, vil dø for å frigjøre seg fra avhengighet.

Fortellingen om Wehrmacht i Norge er et varsku som stiger opp fra historien, til frykt og til advarsel.

En bok om det universelle og dypt problematiske ved eierskap.

Vi lager færre barn i nedgangstider – og det rammer særlig kvinner.

Da Facebook-brukere deaktiverte kontoene sine, ble de mindre deprimerte og mer politisk frittenkende.

Det er ikke spørsmålene som gjør at Marte Michelets bok kritiseres, men svarenes manglende forankring i kildene.

Det koster 1,7 milliarder kroner hver dag å stenge skolene i Norge. Et finurlig forskningsprosjekt i Tyskland fant ingen effekt.

Roar Løken viser at Danmark-Norge var blant de mest brutale kolonimaktene.