Søk i hele morgenbladets arkiv

25 treff for "andvake"

I Vibeke Tandbergs schizo-proustianske romandebut hersker lovløsheten til det kjedsommelige.

Når teaterets spennende tolkningsrom blir et trangt bøttekott.

Dramatiseringen av Jon Fosses Trilogien holder alle tolkningsmuligheter åpne.

SYN OG SEGN: – Eg hadde noko eg måtte seia, det kjendest som ei plikt, seier Jon Fosse.

Tirsdag fikk han Nordisk råds litteraturpris. Her er det beste Jon Fosse-stoffet fra vårt arkiv.

I Gaute Heivolls nye roman er det som om man kan høre skjebnesvanger musikk.

Næss og Fosse nominert til Nordisk Råds litteraturpris.

Det finnast ingen slik ting som berre teater, og det er ei velsigning og ei utfordring. La meg her minnast nokre av haustens framsyningar som minna meg om det.

Jan Roar Leikvolls posthumt publiserte skisse framstår som framsynt forsonande overfor døden.