Søk i hele morgenbladets arkiv

143 treff for "befolkningsvekst"

Overdrevet fokus på klimaendringer kan bidra til en avpolitisering av krig og konflikt.

Vi må legge til rette for politisk aktivisme, ikke navlebeskuing. 

Av og til er det uenighet som skal til. Ian Morris’ brutale sveip over kulturhistorien er derfor en bok man blir glad for å ha lest. Og litt irritert, det skal innrømmes.

Etter koronakrisen venter den egentlige, overgripende krisen – den som gjør været villere og verden mer ustabil og utrygg enn den allerede er. I denne utgaven av Morgenbladet har vi viet store deler a

Demografifaget i Norge smuldrer opp, skriver Torkild Hovde Lyngstad. 

Forskningen trekker frem rasisme som en sentral årsak.

De ufrivillig barnløse utestenges fra normaliteten på alle kanter.

For alle som tror på klimaforskning, er det dette som er hovedmotsetningen.

Penger kan ikke spises eller pustes, skriver Silje Kjosbakken og Seher Aydar i Rødt. 

Koronakrisen viser hvor viktige åpne plasser og ubebygde områder er.