Søk i hele morgenbladets arkiv

376 treff for "beredskap"

Når sykehusene skal hastekjøpe smittevern- og testutstyr, settes anbudsreglene til side.

Beredskap er et valg, skriver Kyrre Wathne.

Journalistenes inntog i sakprosaen svekker samfunnets intellektuelle beredskap, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Beredskap er vårt indre Kina, skriver Kjetil Jakobsen.

Nasjonal beredskap er blitt stadig svakere etter 1994, skriver Per Olaf Lundteigen.

Ett jagerfly mindre og det hadde vært nok penger til pandemiberedskap, skriver Aslak Bonde.

God beredskap bør ta høyde for den tosidige sammenhengen mellom psykisk sykdom og pandemier, skriver Svenn-Erik Mamelund.

NNT: Vidar Enebakk etterlyser en samtidsrelevant, maktkritisk og formidlende kulturforskning.

Lars Risan om klima og humaniora.