Søk i hele morgenbladets arkiv

105 treff for "berlinmuren"

Det er på tide at politikken tar fantasien tilbake, skriver Maria Berg Reinertsen.

En ny tysk roman spør hvilke fortellinger om høyreradikalisering man velger å lytte til, skriver Olaf Haagensen.

Det er helt klart at disse voldelige, siste krampetrekningene i Trumps presidentskap ennå ikke er over, skriver Tove Gravdal.

Vi overvurderte stabiliteten i hele det sovjetiske imperiet, skriver Jarle Simensen. 

1989 – det var da muren falt og folk satt i rare stoler.

Blir vi den første post-amerikanske generasjonen, spør Markus Slettholm.

Oversettelse kan vise seg å være vår tids viktigste ferdighet.

De politiske forskjellene mellom vest og øst i Tyskland blir stadig tydeligere.

Endte 1989 i resirkulert lett-fascisme og illiberalt demokrati, spør Maria Reinertsen.

Pastor Werner Braune hjalp psykisk utviklingshemmede og dissidenter i DDR.