Søk i hele morgenbladets arkiv

81 treff for "bjorn-erik-neerland"

Velrenommerte kunstnere får offentlig støtte for å provosere, men tåler ikke at noen blir provosert.

God beredskap bør ta høyde for den tosidige sammenhengen mellom psykisk sykdom og pandemier, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Lotte Konow Lund er ute i et sympatisk ærend, men har latt sin leser i stikken.

Pandemier har alltid også vært et sosialt fenomen. Fattigdom og etnisitet påvirker hvem som blir eksponert og smittet, hvem som dør og hvem som overlever, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Pandemiene kommer i bølger. Følger vi kurvene fra spanskesyken, har vi ennå utfordringer foran oss, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Myndighetene bør ta hensyn til klasse og sosial rettferdighet når de skal prioritere i vaksinekøen, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Kyrre Wathne jukser med fakta i sin iver etter å sverte personvernet, skriver Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. 

Er dette som kalles dannelse, spør Erik Fooladi.