Søk i hele morgenbladets arkiv

130 treff for "dag-erik-elgin"

Regjering og Storting har sviktet. Da er det oppløftende at det finnes musikere som bruker stemmen, skriver Dag Hoel.

Velrenommerte kunstnere får offentlig støtte for å provosere, men tåler ikke at noen blir provosert.

Å trekke vår agenda som opplysningskontor i tvil har vært en gjennomgangstone i denne debatten. 

God beredskap bør ta høyde for den tosidige sammenhengen mellom psykisk sykdom og pandemier, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Lotte Konow Lund er ute i et sympatisk ærend, men har latt sin leser i stikken.

Den sviktet rettssikkerhetsidealer som mange hadde kjempet for under okkupasjonen.

Pandemier har alltid også vært et sosialt fenomen. Fattigdom og etnisitet påvirker hvem som blir eksponert og smittet, hvem som dør og hvem som overlever, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Pandemiene kommer i bølger. Følger vi kurvene fra spanskesyken, har vi ennå utfordringer foran oss, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Å skylde på andre, eldre grupper, er ikke veien å gå, skriver Dag Dramer.