Søk i hele morgenbladets arkiv

3373 treff for "demokrati"

Politikk er for viktig til å bli overlatt til politikere som er hjemme alene midt på dagen, skriver Jette Christensen.

USA må sees på som et semi-demokrati med betydelig risiko for overgang til fullt diktatur, skriver Tore Wig.

Tunisia vil støtte Norge i kampen om plass i FNs sikkerhetsråd. 

For Norge er det viktigere at USAs demokrati består enn om det blir Trump eller Biden, skriver Aslak Bonde.

Den britiske ambassadørens avgang skyldes en tynnhudet amerikansk president.

Narendra Modi er en demokratisk leder med populistiske og nasjonalistiske trekk.

– Det var enklere før, med en leder som tok beslutningen, sier Tunisias utenriksminister Khemaies Jhinaoui.

Er det ikke snart på tide å ta tilbake kontrollen gjennom medlemskap, spør Nora Rodin.

I Polen og Slovakia pågår kampen om rettsstaten for fullt, det ser bare ikke slik ut.

Akademisk frihet er ikke bare et festtalebegrep, skriver Ole M Sejersted.