Søk i hele morgenbladets arkiv

8 treff for "diagnosemanualer"

Jonathan Sadowsky vil bryte ned tradisjonelle skiller i vår forståelse av lidelsen.

Trond Berg Eriksen avliver Morgenbladets etiker.

Vi er i ferd med å sykeliggjøre nye sider av det menneskelige uttrykk, skriver Lars Petter Grue.

PSYKOLOGI: I Høies «pasientenes helsetjeneste» får de som roper høyest mest.

PSYKIATRI Diagnoser kommer. Diagnoser går. Lidelsen består. Hva er det vi ikke forstår, skriver Ole Jacob Madsen.

Breivik-saken viser hvordan psykiatriens bruk av sjekklister og manglende interesse for barns utvikling svekker forståelsen av mennesker.

Vi må våge å stille oss selv spørsmålet: Medisinerer vi barn fordi de er vanskelige?