Søk i hele morgenbladets arkiv

39 treff for "eivind-tjonneland"

Smittestopp 1 var verdensversting og en varslet fiasko, skriver Eivind Arvesen.

Denne saken vil vise hvem som er Norges modigste klimapolitikere, skriver Eivind Hoff-Elimari.

Sosial likhet er noe mer enn bare inntekt.

Vi trenger politikk som tar alle sider av livet i betraktning, skriver Tony Sandset og Eivind Engebretsen.

Ved å svartmale fortiden risikerer vi også å hvitvaske oss selv.

Kommuneoverlegen i Norges største torskekommune ønsker strengere grensekontroll.

Får ikke Nav-ansatte lov til å ringe ut, spør Eivind Hoff-Elimari. 

Det er 150 år siden Mendelejevs åpenbaring, skriver Eivind Torgersen. 

Katrine Heibergs dikt beveger seg mellom fridomen og fellesskapen.