Søk i hele morgenbladets arkiv

13 treff for "elsters-utfordring"

En introduksjon til en vitenskapskonkurranse.

Harald Eia gir 100 000 kroner til den som kan tilbakevise Jon Elsters to innvendinger mot Pierre Bourdieus Distinksjonen.

Rune Vik-Hansen

Tore Slaatta

Den 33 år gamle forskeren ved Fafo, Olav Elgvin, løste «Elsters utfordring». Harald Eia overrasket ham på café med 100 000 kroner i kontanter.

En lang kveld var juryen samlet for å finne en verdig vinner av «Elsters utfordring». På takterrassen satt Jon Elster selv og var imponert over besvarelsene.

Magne Flemmen: En kritisk diskusjon av Bourdieu kan ikke ta utgangspunkt i vranglesning og misforståelser. Det er dessverre hva Elsters utfordring legger opp til.

Ole Røgeberg: Økonomisk spillteori og Darwins seleksjonsmekanismer kan komme Bourdieu til unnsetning: Statusfikserte aper som lærer ved å etterligne hverandre vil gradvis utvikle bourdieuske dist