Søk i hele morgenbladets arkiv

14 treff for "enhetsskole"

RØYST: Arbeiderpartiet har gjort arbeidersønnene til tapere i enhetsskolen. 

Endringsforslaget som nå er til høring gjenspeiler og utfyller de store, velkjente skolereformene.

Fint eller fælt: En barndom uten ketchup og tv.

En­de­lø­se dis­ku­sjo­ner om kul­tur­eli­ten hind­rer oss i å se den egent­li­ge mak­ten, sier Kjers­tin Au­krust.

Helge Ole Bergesen er er god på politisk historie, men dårlig på pedagogisk analyse.

På Bekkelaget skole jobber elevene med individuelle mål – alle med egen mentor. Dette er Clemet-skolen i praksis. Til høsten kommer Kunnskapsløftet til en skole nær deg.