Søk i hele morgenbladets arkiv

156 treff for "folkeavstemninger"

Du er en farlig idiot, og det er jeg også, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Opinionen har snudd i de opprørskontrollerte områdene øst i Ukraina: Nå vil flertallet tilhøre Russland.

Internasjonalt samarbeid er avhengig av sterke nasjonalstater, skriver Per Olaf Lundteigen.

Formuleringen kunne vært enda mer presis, skriver Øyvind Østerud.

Demokratiforskeren Pierre Rosanvallon åpner nye dører i forståelsen av populisme.

Brexit-filmen spiller ut klisjeen om elite og arbeiderklasse, skriver Elise Dybvig.

Brexit-debatten viser hvordan folkeavstemninger kan bli en trussel mot demokratiet.

Ingen andre steder verdsettes et lands forfatning på en tilsvarende måte som i Tyskland. 

Å forsøke å opprettholde nasjonal enhet gjennom tvang, er en selvmotsigelse.