Søk i hele morgenbladets arkiv

99 treff for "forskningspolitikk"

Norsk forskningspolitikk baserer seg i mindre og mindre grad på forskning, skriver Espen Solberg.

Det er slående lite diskusjon om forskningspolitikk, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Tellekanter er ikke det viktigste ved ansettelse av forskere, men kan likevel få store konsekvenser.

– Situasjonen er fortvilende, sier bibliotekdirektør Lars Egeland ved Oslomet.

Et forsvar for ekspertisen. 

Kanskje burde den få en sterkere formell beskyttelse enn den har i dag, skriver Hans Petter Graver.

Kun slik kan vi levere forskning av høy kvalitet til gagn for samfunnet rundt. 

Morgenbladet-journalist fikk pris for vitenskapsjournalistikken.