Søk i hele morgenbladets arkiv

82 treff for "g20"

En stor utfordring for G20-agendaen er at den fort kan bli overambisiøs. 

– Vesten har hovedansvaret for at verdens kleptokrater får ture frem.

Storpolitikken har ført to pandaer til Zoo Berlin, som bevis på kinesisk-tysk vennskap.

President Macron lyktes med å unngå skandaler under G7-toppmøtet i Biarritz.

USA og Iran er havnet i en farlig spiral av provokasjoner. 

Berlins relative svakhet sammenliknet med Washington og Beijing bidrar til å forklare hvorfor Tyskland har et sterkt ønske om en mer samkjørt europeisk utenrikspolitikk. Dette arbeidet kan skyte fart

Snart 30 år etter murens fall kan Europa løsrive seg fra USA, skriver Sten Inge Jørgensen.

Møt 80-åringen som har satt i gang systemene som kanskje kan redde oss fra covid-19.