Søk i hele morgenbladets arkiv

1507 treff for "gyldendal"

Gyldendal spekulerer i småbarnsforeldres behov for å flashe tidsriktige verdier og interiør.

Danske Gyldendal har skutt seg selv i foten, skriver Bernhard Ellefsen.

Historien om danske Gyldendal er en formidabelt intelligent bok.

Det er fullt mulig å bygge et sterkt redaksjonelt miljø på nett, skriver Ane Farsethås.

Hver dag før jul velger Morgenbladets kritikere ut ett kulturelt høydepunkt fra året som er gått.

Hver dag før jul velger Morgenbladets kritikere ut ett kulturelt høydepunkt fra året som er gått.

Det heter ikke bøker, tv-drama eller musikk lenger, det heter innhold, skriver Ane Farsethås.

Også den beste litteraturen må formidles, selv om virkemiddelet er et billig triks, skriver Bernhard Ellefsen.

Svarfristen for varselet om bøter på 502 millionar kroner er ute for Noregs største forlag.