Søk i hele morgenbladets arkiv

120 treff for "hjemmefronten"

Forfattere mener «feilene var så mange og så alvorlige» at de må imøtegås i bokform.

Marte Michelet i ny bok: Historikere har bevisst skjult hva hjemmefronten visste. 

Ikke bare gamle helter, men også nåtidens forskere avkles i Marte Michelets nye bok.

PODKAST: Anmelder Per Hem om boken «Hva visste hjemmefronten».

Hjemmefrontmuseet vokter historiene fra krigen. Er tiden moden for å la andre fortelle?

Selv i en nøktern antologi blir debatten om hjemmefronten og jødene overopphetet.

Marte Michelet forstår ikke forskningsetikk, skriver Kjetil Jakobsen.

Det er nedslående for den offentlige debatten.

Den reiste spørsmål mange ikke hadde tenkt på før, skriver Espen Søbye. 

Det er ikke spørsmålene som gjør at Marte Michelets bok kritiseres, men svarenes manglende forankring i kildene.