Søk i hele morgenbladets arkiv

3 treff for "humanioradebatt"

Humanistiske fag kan ikke basere seg på forlagene, opplevelsesøkonomien og markedet.

Ansatte og studenter ved landets HF-fakulteter er frustrerte.