Søk i hele morgenbladets arkiv

8 treff for "jens-bjorneboe"

Siri Martinsen bekrefter at deler av dyrevernsbevegelsen har forkastet menneskeverdet, skriver Jens Saugstad.

Det er vanskelig å se Martinsens påstands relevans til mitt argument, skriver Jens Saugstad. 

Tanken om moralsk selvlovgivning reiser vanskelige problemer, skriver Jens Saugstad. 

Søndenaa og Nesa bidrar ikke til å kaste lys over Tolga-saken.

Ingen vil kalle en dame som sliter med, angst «angstdamen». 

UiOs faktiske vilje til tverrfaglighet settes nå på prøve, skriver fire forskere ved TIK. 

En demokratisk velferdsstat må forbeholdes statsborgerne.

Ved å gi etter, litt etter litt, har dansk offentlighet invitert til det som skjedde ute hos Lars Hedegaard.