Søk i hele morgenbladets arkiv

19 treff for "jens-johannessen"

Siri Martinsen bekrefter at deler av dyrevernsbevegelsen har forkastet menneskeverdet, skriver Jens Saugstad.

Det er vanskelig å se Martinsens påstands relevans til mitt argument, skriver Jens Saugstad. 

Tanken om moralsk selvlovgivning reiser vanskelige problemer, skriver Jens Saugstad. 

Hva får du igjen for å bidra til å rasere livsgrunnlaget, spør Signe Johannessen. 

Søndenaa og Nesa bidrar ikke til å kaste lys over Tolga-saken.

Ingen vil kalle en dame som sliter med, angst «angstdamen». 

UiOs faktiske vilje til tverrfaglighet settes nå på prøve, skriver fire forskere ved TIK. 

Det finnes ingen dokumentasjon som viser at det er mer risikabelt å være politibetjent i Oslo sentrum.

En demokratisk velferdsstat må forbeholdes statsborgerne.

Museumsveteran Nils Messel er bekymret for hva som vil vises i nye Nasjonalmuseet.