Søk i hele morgenbladets arkiv

60 treff for "jostein-gripsrud"

Selvfremstillingen som en heltemodig, enslig opprører mot nærsynt forskning blir ekstra pinlig med hyperaktiv markedsføring, skriver Jostein Gripsrud. 

Vi må legge bak oss forestillingen om at det er en nødvendig motsetning mellom nyliberalismen og det autoritære.

At grønn vekst er umulig er simpelthen naturpanelets konklusjon, skriver Jostein Henriksen.

Hvordan skal vi forholde oss til dødens påtrengende vesen?

Hvorfor vil ingen snakke om konklusjonene i rapporten fra FNs naturpanel?

Det er hardt arbeid å drive akademisk publiseringsvirksomhet.

Jostein Gard om kongshornene.

Påstandene er skittkasting forkledd som forskningskritikk, mener Jostein Gripsrud.

Jostein Gripsrud tror ikke boken hans vil skape en bølge av gripsrudianere.

– Norske medier bagatelliserer et forsøk på å omskrive kolonihistorien.