Søk i hele morgenbladets arkiv

502 treff for "kristendom"

Religiøs ekstremisme med politiske motiver finnes også blant kristne i Norge, skriver Dag Hoel. 

Det er berikende å lese Ed Husains bok om islam, men i forsøket på å frigjøre troen fra én ideologi tilpasser han den en annen.

Mer enn en kitschy idé om evig lykke er det kanskje forestillingen om forløsning som har gitt så mange en trøst, skriver Maria Kjos Fonn.

2020 var året da begrepet «kvalitetsserie» avgikk ved døden.

Vigdis Hjorth bagatelliserer smerten i Dea-brevene, skriver historiker og forfatter Christine Myrvang. 

Det kristentroen fremdeles kan tilby, er vanskelige løsninger innenfor rammen av et vanskelig liv.

Statens overprøving av innvandreres tro og kjærlighet kan ikke forsvares, skriver Aslak Bonde.

På hagebordet: Biskop Kari Veiteberg finner igjen sin egen hverdag i Bibelen dette unntaksåret.

De djevelske ideene om Hillary Clinton bygger på gamle myter i amerikansk kultur, mener forsker Whitney Phillips.