Søk i hele morgenbladets arkiv

69 treff for "kristin-skare-orgeret"

Hvilken standard bør ligge til grunn for å vurdere om Trond Giske kan komme tilbake i toppverv?

Det er en farlig tanke hvis punktum er satt for hele Giske-saken. 

Holder det at en regjering er folkevalgt for at vi skal anse den som kvalifisert? I Italia settes spørsmålet på spissen.

På hvilken måte kritiserte Michel Foucault nyliberalismen, spør Kristin Asdal.

Tvangsdigitaliseringen belyser utfordringer og muligheter rundt digital teknologi på en mangfoldig måte.

Kritikk av den er blitt et mål i seg selv, skriver Kristin Gregers Eriksen. 

Vetlesen kan ikke forlange at hans premisser skal ligge til grunn, skriver Kristin Clemet. 

Norge er i dag et av de rikeste, likeste, frieste, lykkeligste og mest tillitsfulle landene i verden.

Det burde skremme oss mye mer enn tanken på manglende sykehjemsplasser.