Søk i hele morgenbladets arkiv

5686 treff for "litteratur"

Bjørn Hatterud har fått til noe spesielt med morsportrettet i sin selvbiografiske bok.

Ukens store litteraturdiskusjon handler om en roman, en overgrepsdom og forlaget Oktober.

Alfred Nobel var en rå kapitalist som skrev erotisk prosa og leste romantisk litteratur. Han blir rent menneskelig i Carlbergs biografi.

Kronikken min ser ut til å ha provosert Preben Jordal kraftig, skriver Ingeri Engelstad.

Nobelprisen i litteratur blir ikke den samme igjen, skriver Ane Farsethås.

Eit blikk frå Guatemala skrur om på den norske debatten om verkelegheitslitteratur.

Vigdis Hjorth vil ikke la debatten om romanene hennes prege skrivingen. 

Litteraturen har mistet sin rolle i nasjonsbyggingen, mener professor Jon Haarberg.