Søk i hele morgenbladets arkiv

545 treff for "lovgivning"

Klok lovgivning kan redde samfunnsdebatten.

Som psykologer i rusfeltet i Velferdsetaten ønsker vi rusreformen velkommen.

Når nytt regelverk produseres i pandemitempo, setter det forvaltningen på en prøve den ikke alltid består.

Det er umulig å vite om det finnes bakdører i programvare, skriver Kyrre Wathne.

Den franske staten skal i teorien være blind for religion og etnisitet.

Lysforurensning er fortsatt et sort hull i norsk lovgivning, skriver Erling Fjeldaas.

Ingen av professorene som snakket om rettsstaten, overbeviste oss, skriver Benedikte M. Høgberg.

Det er grunn til å være ytterst skeptisk til den ferske menneskerettighetsplanen fra Tyrkias president.