Søk i hele morgenbladets arkiv

3 treff for "microtub"

Tre plater fra Sofa utvider det musikalske og geografiske spillerommet.

Moving Sound. Rimi/Imir scenekunst, Stavanger 3. desember

Tre tubaister og en kontrabassist leter med lys og lykte etter de mørkeste frekvensenes indre vesen.