Søk i hele morgenbladets arkiv

292 treff for "murens-fall"

Vi overvurderte stabiliteten i hele det sovjetiske imperiet, skriver Jarle Simensen. 

Snart 30 år etter murens fall kan Europa løsrive seg fra USA, skriver Sten Inge Jørgensen.

Selvbestemmelsesrett har aldri vært en verdi som trumfer alle andre hensyn.

Den intellektuelle tronen i Norge er ledig, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Pastor Werner Braune hjalp psykisk utviklingshemmede og dissidenter i DDR.

Hvor mye avvik fra det normale er vi i stand til å ta inn over oss?

Jeg har lurt på om min generasjon blir den første post-amerikanske. Svaret blir mer og mer tydelig, skriver Markus Slettholm.

Thomas Lundbo har lest René Girards syndebukkteorier i koronatiden.

Ivan Krastev er blitt samtidens viktigste fortolker av vestens politiske kriser, skriver Bernhard Ellefsen.

– Vi må ta innover oss hvor gedigne omkastinger av verdensordenen vi står overfor.