Søk i hele morgenbladets arkiv

26 treff for "nordiske-mediedager"

Mohamed Abdi svarer Guri Heftye og Nordiske Mediedager.

Mohamed Abdi takker nei til invitasjon fra Nordiske Mediedager. 

Det er prinsipielt forsvarlig å invitere Steve Bannon. Om det var en god idé å få ham hit, vet vi ikke før han har vært her. Vi ønsker Nordiske Mediedager lykke til.

PODKAST: Mohamed Abdi vs. Espen Goffeng.

Vi inviterte ikke Mohamed Abdi for å «stilne» kritikken fra ham, skriver Guri Heftye

Vår oppgave er å motarbeide polarisering og kommunikasjonssammenbrudd. Vi respekterer at våre skribenter kan ha en annen strategi enn oss. Vi gir scene også til scenenektere. Men vi må insistere på fr

Mohamed Abdi og Espen Goffeng er helt uenige om bruken av scenenekt.

Nei, det er ingen kulturkrig i Norge, skriver Markus Slettholm.

Mohamed Abdi svarer Espen Goffeng om scenenekt.

Det gjelder å fatte seg i korthet når man skal debattere ytringsfrihet på Litteraturhuset.