Søk i hele morgenbladets arkiv

129 treff for "oslo-universitetssykehus"

Det er på tide med mer forskning på kvinnehjernen. 

Espen Nakstad har funnet tid til egne vitenskapelige studier. 

Ann Færden er bekymret for akuttpsykiatrien under pandemien.

Koronaforskeren svarer: Koronastudien har 140 000 deltagere, men foreløpig ingen finansering.

Det er viktig å unngå en retorikk som skaper unødig angst, skriver Lasse Pihlstrøm.

Koronaforskeren svarer: Anne Hege Aamodt forsker på senskader fra covid-19.

Eilif Holtes alternativ løser ikke sykehusutfordringene i Oslo. 

Smittestopp 1 var verdensversting og en varslet fiasko, skriver Eivind Arvesen.

Gründer og gynekolog Bjørn Busund begynte med eggfrysing for å utjevne kjønnsforskjellene.

Det er på sin plass å klargjøre, skriver Norsk sykepleierforbund.