Søk i hele morgenbladets arkiv

26 treff for "randi-e-masvie"

Det står ingen steder i kommentaren at «mor» skal erstattes av «fødeforelder», skriver Andreas Masvie.

De som vil ha dødshjelp, vil dø for å frigjøre seg fra avhengighet.

Fortellingen om Wehrmacht i Norge er et varsku som stiger opp fra historien, til frykt og til advarsel.

Det er ikke spørsmålene som gjør at Marte Michelets bok kritiseres, men svarenes manglende forankring i kildene.

I pornodebatten dominerer de unyanserte karikaturene, skriver Andreas Masvie. 

Det er ikke idealisme som skal realisere det grønne skifte, skriver Helge E. Jenssen.

Rolness avfeier ledende internasjonal forskning og viser heller til sin egen foreldede bok.

Dybdeopplevelsene skal vi ta oss av selv – uten skravling, skriver Tor E. Thorsen.

Randi Rosenqvist svarer justisministeren om utilregnelighet.