Søk i hele morgenbladets arkiv

339 treff for "rune-slagstad"

Ser vi konturene av et nytt, postdemokratisk system? Rune Slagstad om Carl Schmitt og Hannah Arendt.

Fastlands-Norges største byggeprosjekt er demokratisk ustyrt, skriver Rune Slagstad.

Den minner oss om at også vår fortreffelige samtid vil se ut som forstokket fortid en gang.

Korona har gjort døden allestedsnærværende, samtidig som de døende aldri har vært mindre synlige. 

Jonathan Sadowsky vil bryte ned tradisjonelle skiller i vår forståelse av lidelsen.

Sigrid Bratlie og Hallvard Kvales bok om fremtidsmennesket fortjener mange lesere, skriver Ketil Slagstad.

Feral Atlas viser hvordan økologi, politikk, kapitalisme og rasisme er sammenvevd på mikronivå.

Åsmund Husabø Eikenes har skrevet en strålende bok om hva vi vet om kreft i dag, og hvor de store utfordringene for fremtiden ligger.

Ole Georg Mosengs historie om svartedauden er aller best når den er tett på kildene.

Forsvant Høyres konservatisme med Lars Roar Langslet?