Søk i hele morgenbladets arkiv

5 treff for "samepolitikk"

Biografien om Ole Henrik Magga tegner et bilde av en imponerende mann.

Historien bak overgrepssaken i Tysfjord hadde fortjent langt mer reflektert behandling, skriver Willy Pedersen.

Den nye loven om konsultasjoner kommer akkurat i tide, skriver tre tidligere sametingspresidenter. 

Tåler Per-Willy Amundsens barnetrygd-utspill en logikksjekk?

SYN OG SEGN: Finst det rammer og retningslinjer som definerer kven som er samisk?