Søk i hele morgenbladets arkiv

344 treff for "samfunnsforskning"

Vitenskapssyn bestemmes ikke av hudfarge eller breddegrad, skriver Tore Wig. 

God samfunnsforskning forandrer samfunnet, skriver Gudmund Hernes.

Tore Wigs kritikk strander på alle punkter, skriver Johan A. Trovik. 

Et svanemerke for god og troverdig forskning bør innbefatte mer enn en kvantitativ tilnærming til nøytralitet. 

Samfunnsforskningen må involvere seg mer i koronakrisen, skriver Tore Wig.

Forskere med Tore Wigs syn er lite egnet til å drive vitenskapen fremover.

Det er vanskelig å være enig i at antirasisme fordrer grunnleggende endringer i måtene vi studerer verden på, skriver Tore Wig.

Derfor trengs også perspektivene fra kritisk teori, postmodernisme, postkolonial teori og kritisk raseteori.

Tittelen vitenskapsformidler synes å være forbeholdt dem som snakker om fysikk og kjemi. Eller?