Søk i hele morgenbladets arkiv

39 treff for "skutt-av-politiet"

Forskningen til nå har underberegnet hvor avgjørende rasisme er for å forklare politivold.

Svarte er sterkt overrepresentert i voldskriminalitet og særlig drap, skriver Jan Arild Snoen.

Det er mange studier man ikke bør feste lit til, skriver Jonas Hjort og Katrine Løken.

Den hverdagslige rasismen går fortsatt under radaren, skriver Sumaya Jirde Ali. 

Forskningen trekker frem rasisme som en sentral årsak.

Men på ett punkt vil en Biden-seier endre spillet: klimapolitikk.

Den amerikanske basketligaen gjenåpner med et forsøk på å ivareta både smittevern og politisk aktivisme.

Angie Thomas’ ungdomsbøker behandler både rasisme, vold og markedskrefter.

Morgenbladet-filmen tar deg med til det amerikanske mørkets hjerte, skriver Emil Flatø.