Søk i hele morgenbladets arkiv

26 treff for "stale-wig"

Fredrik Heffermehl blottlegger sin egen pinlige uvitenhet om faget han hytter neven mot.

De bør heller bidra konstruktivt til jobben for økt troverdighet i samfunnsforskningen. 

Vi trenger ikke forkaste vitenskapelige idealer og prinsipper for å studere makt eller undertrykkende ideer.

Kravet om gjennomsiktighet må også stilles til kvalitative forskere, skriver Tore Wig. 

Hvorfor holder Sletner og Lien igjen, spør Tore Wig.

USA må sees på som et semi-demokrati med betydelig risiko for overgang til fullt diktatur, skriver Tore Wig.

Forberedelser til stormaktskrig må bli valgkampsak, skriver Tore Wig. 

Vitenskapssyn bestemmes ikke av hudfarge eller breddegrad, skriver Tore Wig. 

Samfunnsforskningen må involvere seg mer i koronakrisen, skriver Tore Wig.