Søk i hele morgenbladets arkiv

51 treff for "sykepleie"

Kommentaren er forhåpentligvis ikke nøye gjennomtenkt, skriver Synnøve Orvik.

Det er Nordbakken og kompani som nå har bevisbyrden å bære for nyliberalismens fortreffelighet.

Christie Watsons erfaringsnære bok om sykepleieprofesjonen peker mot en farbar vei.

Inviter noen med på høstens varmeste gåtur, oppfordrer Oslomet-rektor Curt Rice. 

Det er all grunn til å stanse opp og minnes Knut Erik Tranøys livsverk.

– Det er interessant hvor redde vi er for å fornærme kineserne, sier norsk forskningsleder.

Spørsmålene som avgjør hvordan vi – og viruset – vil leve når pandemien er over.

Kroppen er som et tre vi i alderdommen korsfestes til, skriver Runar Bakken. 

Det farlige er at evig liv ikke lenger er en infantil drøm om det himmelske paradis.