Søk i hele morgenbladets arkiv

50 treff for "sykepleie"

Kommentaren er forhåpentligvis ikke nøye gjennomtenkt, skriver Synnøve Orvik.

Det er Nordbakken og kompani som nå har bevisbyrden å bære for nyliberalismens fortreffelighet.

Christie Watsons erfaringsnære bok om sykepleieprofesjonen peker mot en farbar vei.

Inviter noen med på høstens varmeste gåtur, oppfordrer Oslomet-rektor Curt Rice. 

Det er all grunn til å stanse opp og minnes Knut Erik Tranøys livsverk.

– Det er interessant hvor redde vi er for å fornærme kineserne, sier norsk forskningsleder.

Spørsmålene som avgjør hvordan vi – og viruset – vil leve når pandemien er over.

Kroppen er som et tre vi i alderdommen korsfestes til, skriver Runar Bakken. 

Det farlige er at evig liv ikke lenger er en infantil drøm om det himmelske paradis. 

Det finnes en lang tradisjon for latterliggjøring av gamle kåte menn med makt.