Søk i hele morgenbladets arkiv

12 treff for "sykkelpolitikk"

Gyda Grendstad og Jacob Trondsen om sykkelpolitikk.

De fine ambisjonene om sammenhengende sykkelveier er på 40 år redusert til en plan.

Anne Viken om sykkelpolitikk.

Det føles helt greit å snakke om sykkel som vidundermedisin, sier samferdselsministeren.

Karismatikerne i regjerings-SV har fjernet seg fra partiets grunnfjell.

Det største problemet for sykkelpolitikken er kanskje syklistene.

Farlig for syklistene, en sinke for bussene.

Helseeffekten av hjelmbruk er tvilsom, men presset for å bruke hjelm er enormt.

Vi trenger ikke antropologisk føleri om livet på sykkel, men trafikktekniske vidundere.

Alle partiene vil ifølge programmene prioritere sykling. Men de fleste steder er fremskrittene minimale.