Søk i hele morgenbladets arkiv

1124 treff for "syria"

Norske Ishaq vart dømt for terrorplanlegging i Syria. Regissøren av teaterstykket basert på livet hans trur det vil opne nokre sår – men risikerer det også å gå den domfeltes ærend?

Ingen barn bør holdes fanget i skrekkleirer i Syria. De må hjem, skriver Anne Marte Blindheim.

Før eller siden vil Syria-farerne komme seg til Norge, skriver Grete Brochmann.

En blir fortvilet og rasende. Men å nok en gang sende krysserraketter inn over Syria, er trolig like effektivt som en punktdemonstrasjon utenfor Stortinget.

Viktig og uvanlig kunnskaprik bok om Syria, som kunne vært hevet ytterligere.

IS er beseiret i Raqqa og kurderne taper terreng i Irak. 

Vi trenger nye fortellinger fra Syria, mener fotografen Omar Imam, som selv har flyktet.​

Før krigen fantes et Syria i tilsynelatende harmoni og fred.