Søk i hele morgenbladets arkiv

94 treff for "tore-slaatta"

Det er ikke journalistene som ødelegger faglitteraturen, skriver Tore Slaatta.

Får forfattere som vil skrive akademiske tekster «penger ut» i samsvar med «penger inn»?

Få har sett de siste årenes mest omtalte teaterstykke. Det handler om langt mer enn å vise frem huset til politikere.

Fredrik Heffermehl blottlegger sin egen pinlige uvitenhet om faget han hytter neven mot.

De bør heller bidra konstruktivt til jobben for økt troverdighet i samfunnsforskningen. 

Vi trenger ikke forkaste vitenskapelige idealer og prinsipper for å studere makt eller undertrykkende ideer.

Hvorfor holder Sletner og Lien igjen, spør Tore Wig.

Kravet om gjennomsiktighet må også stilles til kvalitative forskere, skriver Tore Wig. 

USA må sees på som et semi-demokrati med betydelig risiko for overgang til fullt diktatur, skriver Tore Wig.