Søk i hele morgenbladets arkiv

2013 treff for "utdanning"

Studentene ved Kunstakademiet i Trondheim savner oppfølging av kritikken de har rettet mot skolen.

Ikke glem gutta, skriver Camilla Stoltenberg.

La friheten og mulighetene også være for ungdommer med funksjonsnedsettelser!

Men forstår at tilliten til kvaliteten i høyere utdanning kan være svekket.

«Dramaet på Psykologisk institutt belyser store problemer i universitetssektoren.»

ARGUMENT: Inntekten i en høyt utdannet befolkning er ikke jevnt fordelt.

Masseuniversitetet er vedtatt politikk. Men elitekulturen sitter tungt i veggene ved universitetene. Forskning er fortsatt det som gir prestisje, internt og eksternt. Kvaliteten på utdanningen for de

Cecilie Naper og Åse Kristine Tveit om bibliotekutdanning.

Lanserer også en kommisjon som skal jobbe for patriotisk utdanning.