Reportasje

Innvandrervelgerne er blitt som vanlige velgere. Det kan få store politiske ringvirkninger

Kampen om det nye kommune-Norge: En fremvoksende velgergruppe er i spill.