Ingrid Grønli Åm

Ingrid Grønli Åm

journalist

Journalist, har skrevet boken «Hjelp, vi er i EU! Den franske venstresidas uløste dilemma»