Jette F. Christensen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen