Debatt

Lite konstruktivt om aktiv dødshjelp

Morten Magelssens essay er nokså frustrerende lesning.

Bør vi tillate aktiv dødshjelp? I boken Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt argumenterer vi for at pasienter som lider uutholdelig, mangler utsikter til bedring og har tatt et veloverveid valg om at de ønsker å dø, bør kunne få hjelp til å avslutte livet.

I forrige ukes Morgenbladet diskuterer Morten Magelssen boken vår. Det er hyggelig å lese at han mener at vi er skarpsynte og hever debatten om aktiv dødshjelp. Imidlertid er han ikke helt fornøyd.

Innsigelsene hans går ut på at vi ikke i tilstrekkelig grad tar innover oss at det å ta liv kan være galt i seg selv, at det finnes legeetiske innsigelser mot å ta liv, at avslutning av livsopprettholdende behandling ikke nødvendigvis rettferdiggjør dødshjelp og at utsatte grupper kan oppleve å bli utsatt for press.

Dette er gode innsigelser mot å tillate dødshjelp. Så gode, faktisk, at vi diskuterer dem i detalj i boken – noen av dem over flere kapitler.

Det er frustrerende å se de eksakt samme innsigelsene mot dødshjelp bli gjentatt på ny.

Magelssens essay er derfor nokså frustrerende lesning. Det er frustrerende å se de eksakt samme innsigelsene mot dødshjelp bli gjentatt på ny, som om det ikke var nettopp disse vi akkurat skrevet en hel bok for å drøfte. At vi konkluderer med at innsigelsene ikke holder mål, er noe ganske annet enn at vi ikke tar dem tilstrekkelig på alvor.

Vi tror ikke vi kommer til å overbevise Magelssen om at aktiv dødshjelp bør bli tillatt. Magelssen mener at aktiv dødshjelp er utelukket av femte bud i Bibelen, som han tolker som et kategorisk forbud mot alle former for drap.

Vi håper likevel at boken kan fungere som et oppspark til en konstruktiv samfunnsdebatt om aktiv dødshjelp. Det krever imidlertid en større velvilje til å ta tak i argumentene enn det Magelssen gjør i sitt essay. Skal debatten bevege seg videre må motstanderne av å tillate aktiv dødshjelp tak i argumentene som presenteres, ikke bare ta frem talepunktene fra i fjor.

Ole Martin Moen
Aksel Braanen Sterri

Mer fra Debatt