Aksel Braanen Sterri

Aksel Braanen Sterri

Stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo

Statsviter, skribent og kommentator. Stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Kom til UiO fra Dagbladet. Har blant annet skrevet boken Tilbake til Politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti (2014)