Aksel Braanen Sterri

Aksel Braanen Sterri

Filosof, Oslomet og Senter for langsiktig politikk

Forsker på etiske spørsmål, spesielt de som ligger i skjæringsfeltet mellom helse, teknologi og marked, ved Oslomet og Senter for langsiktig politikk.