Kommentar

Jo, det er en ukultur i Forsvaret. «Dusjsaken» inngår i et velkjent mønster, skriver Hanne Røislien.