Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

religionshistoriker og spesialrådgiver i Forsvarsstaben

Spesialrådgiver i Forsvarsstaben. Religionshistoriker fra Universitetet i Oslo, med doktorgrad om religionens rolle i det israelske forsvaret (IDF), og hovedoppgave om de jødiske nybyggerne.