Debatt

Morgenbladets artikkel om fredsbevegelsen bør forkastes

Vi må stå skolerett for noe vi hverken har ment, sagt eller gjort.