Vi og vårt

Om Morgenbladet

Morgenbladet er en uavhengig avis med vekt på politikk, kultur og forskning. Avisen er riksdekkende og globalt orientert, og arbeider for å øke interessen for kritikk, dialog og meningsutveksling. Avisen har mer enn tredoblet opplaget siden 2003, og har i dag 118.000 ukentlige lesere på papir og nett. Redaksjonen nedkommer med papiravis hver fredag, mens nettavisen får nytt liv hver dag.

Bestill abonnement på Morgenbladet her.

Morgenbladets historie

Morgenbladet ble grunnlagt 1819 av tredjeprest og boktrykker Niels Wulfsberg. Avisen var Norges første dagsavis: «En daglig Avis af alle Slags Indhold». Allerede to år senere var avisen på konkursens rand for første, men ikke siste gang. Avisen ble reddet av den velbeslåtte Else Marie Ring, trolovet med avisens faktor Rasmus Hviid. Morgenbladets opprinnelige format var 20 x 20 cm, mindre enn dagens A4-format. Sidetallet var fire. Dette formatet ble beholdt i 17 år.

Madame de Staels forfatterskap ble ansett som farlig og var forbudt over det meste av Europa. Morgenbladet trykket henne i 1820-årene, i ly av aksepten fra hennes gamle venn Carl Johan.

Fra revolusjonsåret 1830 og ut århundret ble format og layout endret et halvt dusin ganger.

Adolf Bredo Stabell var redaktør i 26 år, fra 1831 til 1857. Under Stabells ledelse ble Morgenbladet et sentralt organ for den politiske opposisjonen på Stortinget.

Etter 13. mars 1841 var Morgenbladet lukket for Henrik Wergeland. Diktet «Mig selv», med åpningslinjen «Jeg i slett lune, Morgenblad?», ble sendt i retur etter en bitter feide med redaktør Stabell.

I 1849 skrev selveste Friedrich Engels i Karl Marx’ avis, Neue Rheinische Gazette, at Morgenbladet var «et deilig lite blad».

Chr. Friele var redaktør i 37 år, fra 1857 til 1894. Hans sarkasmer var beryktet. Friele kunne avskrive presteskapet som «geistlig lutefisk» og navngitte stortingsmenn som «komplette nulliteter».

Fra 1885 kom Morgenbladet med både morgen- og aftenutgave, og i Frieles siste ti år som redaktør stadig oftere også med flere utgaver av hvert nummer.

C. J. Hambro etterfulgte Nils Vogt som redaktør i juli 1913. Den 1. oktober tok Morgenbladet i bruk sin nye presse, «Den mest moderne i Skandinavien», og avisen fremstod atter en gang i nytt format.

«Morgenbladet er det blad, hvor Wergeland og Welhaven, Bjørnson og Jonas Lie så sine første ting paa prent, hvor Vinje blev indført i litteraturen og Ibsen indførte sit syn paa teatret.» (C.J. Hambro, ved 100-årsjubileet i 1919)

Johan Borgen dukket opp under signaturen Mumle Gaasegg i Morgenbladet fra 1928.

I 1941 ble Morgenbladets redaktører Olaf Gjerløw og Fredrik Ramm arrestert og sendt i tysk fangenskap. Rolv Werner Erichsen overtok som redaktør inntil avisen ble stanset av okkupasjonsmakten i april 1943.

Den antroposofiske strømningen i Morgenbladet kan spores tilbake til dikteren Alf Larsen, som i 1960 sendte ut et skriv: «Erik Egeland er blitt kulturredaktør. Nu må vi alle skrive i Morgenbladet.»

«For første gang på 105 år går Morgenbladet inn for revolusjon,» sa sosialisten Trygve Bull da avisen oppfordret til lovbrudd i anledning kampen mot samnorsken. Kamp mot samnorsk, sosialisme og kulturradikalisme preget Morgenbladet i 1950-årene.

Kåre Valebrokk, Rolv Wesenlund og Thorvald Stoltenberg har det til felles at de alle har vært nattassistenter i Morgenbladet.

Den tidligere organisasjonssekretær i Libertas, Christian Christensen, var sjefredaktør i årene 1962 til 1982. CCs næringspolitiske syn stod i skarp motsetning til kulturredaktøren Erik Egeland og hans økofilosofiske sympatier. Etter en dårlig opplagsutvikling kom Morgenbladet i 1980-årene i store økonomiske vanskeligheter.

Organisasjonen Libertas eide avisen 1983-87. Avisen ble i 1987 overtatt av forretningsmannen Hroar Hansen og var en kort periode (1987-88) en uavhengig nyhets- og kommentaravis. Redaktør var Hans Geelmuyden.

Hansen solgte avisen til Truls Lie i 1993, og Morgenbladet ble etablert som en uavhengig kultur- og kommentaravis, etter hvert med utgivelse én gang ukentlig.

I 2001 tok Morgenbladets journalist Sten Inge Jørgensen initiativet til at den norske grenen av organisasjonen ATTAC ble stiftet – i Morgenbladets lokaler.

I 2003 fikk avisen nye eiere: Forlagskonsult, Fritt Ord og Dagsavisen. Alf van der Hagen tiltrådte som ny redaktør. Etter under hundre dager i jobben la han om avisen fra 16 siders fullformat til 48 siders tabloid, i håp om å gjøre avisens innhold lettere å lese og gjøre Morgenbladet til en mer relevant avis i det norske samfunnet. Nye satsingsområder ble forskningsjournalistikk, mediekritikk og samfunnsreportasjer, i tillegg til en fyldig kulturdekning, kritikk av sakprosa og skjønnlitteratur.

Etter omleggingen 7. november 2003 økte avisens opplag markant. Løssalget steg med 40 prosent over natten, mens abonnementstallet har vokst jevnt med 60 prosent i løpet av det første året.

Kilder: Bl.a. Store Norske Leksikon, Nils Chr. Geelmuydens artikkel «Morgenbladet» i boken Kjempers ødeland (1993), C.J. Hambros artikkel «Morgenbladet» i Samtiden Nr. 1 - 1919, G. P. Harbitz, Presseglimt, 1997, Erik Egeland, Tidsinnstilt, 1987.