Vi og vårt

Om Morgenbladet

Morgenbladet er en uavhengig avis med vekt på politikk, kultur og forskning. Avisen er riksdekkende og globalt orientert, og arbeider for å øke interessen for kritikk, dialog og meningsutveksling og utgis av Morgenbladet AS.

Avisen har et godkjent opplag på 32 623 (1. halvår 2022) og har to ukentlige utgaver: papiravis hver fredag og en nettutgave som oppdateres daglig.

Bestill abonnement på Morgenbladet her.

Opprinnelsen

Ved Morgenbladets 100-årsjubileum i 1919 skrev daværende redaktør C.J. Hambro: «Morgenbladet er det blad, hvor Wergeland og Welhaven, Bjørnson og Jonas Lie så sine første ting paa prent, hvor Vinje blev indført i litteraturen og Ibsen indførte sit syn paa teatret.»

Avisen var blitt grunnlagt i 1819 av tredjeprest og boktrykker Niels Wulfsberg, og var Norges første dagsavis: «En daglig Avis af alle Slags Indhold». I dag er Morgenbladet den eldste norske avisen som fremdeles er i drift.

Morgenbladets opprinnelige format var 17,5x21,5 cm. Sidetallet var fire. Dette formatet er senere blitt endret en rekke ganger, sist i 2003, da fullformatet ble byttet ut til fordel for dagens tabloidformat.

Eiere og opplag i nyere tid

Morgenbladet har en variert historikk både når det gjelder eiere og profil. I 1993 kjøpte Truls Lie Morgenbladet, og utgivelsesfrekvensen ble redusert til først to, senere én utgave i uken.

2003 fikk avisen nye eiere: Forlagskonsult, Fritt Ord og Dagsavisen, og Alf van der Hagen ble redaktør. Etter under hundre dager i jobben la han om avisen fra 16 siders fullformat til 48 siders tabloid, i håp om å gjøre avisens innhold lettere å lese og gjøre Morgenbladet til en mer relevant avis i det norske samfunnet. Nye satsingsområder ble forskningsjournalistikk, mediekritikk og samfunnsreportasjer, i tillegg til en fyldig kulturdekning, kritikk av sakprosa og skjønnlitteratur. Dette ble starten på ti år med opplagsøkning, fra rundt 7000 til rundt 29 000.

I 2013 ble Morgenbladet kjøpt av mediekonsernet NHST, som blant annet eier Dagens Næringsliv. NHST hadde en eierandel på rundt 90 prosent eierandel, det øvrige var for det meste eid av Fritt Ord og Forlagskonsult. Opplaget lå i noen år stabilt rundt 29 000.

I 2020 ble Morgenbladet kjøpt av Mentor Medier, som blant annet eier Vårt Land og Dagsavisen. Det godkjente opplaget i 2020 var på snaut 28 000, og det har siden vokst til 32 623 (1. halvår 2022).